CB FLIS – antikondenzační úprava

CB FLIS

… antikondenzační úprava trapézových plechů

  Použití:

 Antikondenzační úprava CB FLIS ( DR!PSTOP vlies ) se aplikuje na vnitřní stranu trapézových plechů a jejím účelem je zabránit skapávání kondenzátu do vnitřních prostor budovy. Používá se zejména v nezateplených skladech, kde se na vnitřní straně trapézového plechu z důvodu změn venkovní teploty tvoří kondenzát. Ten pak skapává dolů a může poškodit uskladněné zboží. Dále je tato úprava hojně používána v zemědělských objektech, kde z důvodu vysoké koncentrace vlhkosti z ustájených zvířat vzniká u stropu i u zateplené střechy velká kondenzace. Používá se všude, kde by skapávání kondenzátu ze stropu způsobilo problém.

1

Základní charakteristiky:

 CB FLIS ( DR!PSTOP vlies ) je vyráběn z nespočetného množství mezi sebou propojených PES vláken. Mezi těmito vlákny existují malé komůrky, jejichž účelem je uchovávat kondenzát do té doby, než se po venkovním oteplení opět vypaří zpět do místnosti (cca 500 g / m2 za 6 hodin).

- absorbce vody: 600 g / m2
- redukce hluku při dešti: – 3 dB
- třída hořlavosti: A2
- materiál je odolný proti mikroorganismům a většině chemikálií.
- žádná koroze, neboť nedochází k přímému kontaktu absorbované vody s plechem.
- adhezi CB FLISu ( DR!PSTOP vlies ) k trapézovému plechu zajišťuje speciální vodě odolené lepidlo, jehož struktura a vlastnosti nepodléhají vlivům stáří.

Pro správnou funkci antikondenzačního flísu je však nutné zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu v budově !!!

S úpravou CB FLIS lze dodat všechny trapézové plechy vyráběné v Českých Budějovicích.

Aby nedocházelo k nasávání vlhkosti do interiéru budovy, je nutné antikondenzační flís před montáží buď natřít bezbarvým akrylátovým lakem anebo jej opálit plynovým hořákem.

Kdy vzniká vzlínavost?

Vzlínavost (kapilarita) je schopnost látky vtáhnout do sebe další látku. Nastane, když adhesivní (přilnavé) intermolekulární síly mezi tekutinou a materiálem jsou silnější než kohezní (soudržné) intermolekulární síly uvnitř tekutiny. Tento stav způsobí, že se vytvoří tzv. konkávní meniskus tam, kde se látka dotýká povrchu ve svislé poloze. Ten samý účinek způsobují pórovité materiály, např. různé  houby, které vsakují tekutinu.

Pokud se střešní panely instalují spolu s antikondenzační membránou CB FLIS ( DR!PSTOP vlies ), je důležité, aby se instalace vykonala takovým způsobem, aby nenastala žádná možnost vzniku vzlínavého efektu.

Důsledky vzniku vzlínavosti

Pokud jsou střešní panely nainstalované s antikondenzační membránou CB FLIS ( DR!PSTOP vlies )

a vzlínavému efektu se nezabránilo, membrána začne přitahovat vodu z vnější strany střechy. Pokud voda též obsahuje nečistotu, stane se, že se membrána znečistí a vytvoří se podmínky pro rozmnožení bakterií.

Vznik vzlínavosti je přirozená vlastnost jakékoliv antikondenzační membrány. Avšak tento efekt by neměl být příliš silný, protože může mít negativní důsledky. Na následujících dvou obrázcích můžete vidět, jak silný dokáže být absorpční efekt. Položili jsme vzorky do zbarvené vody, abychom tento absorpční efekt testovali na různých materiálech.

Porovnání absorpčního účinku vzlínavosti

                           bez prevence proti vzlínavosti                                                 s prevencí proti vzlínavosti
2                           3

 Všechny vzorky se testovaly pod úhlem 20 stupňů po dobu 24 hodin.

Výsledky našeho testu nám ukazují, že některé antikondenzační membrány na trhu mají příliš silný absorbční efekt (na obou obrázcích první zleva). Může být tak silný, že je těžké ho zvládnout dokonce i při preventivních opatřeních, které uvádíme v další kapitole. CB FLIS ( DR!PSTOP vlies ) se naproti tomu při vzlínavosti chová mnohem lépe a snadněji se s ním pracuje.

Jak předejít vzniku vzlínavosti?

Abychom předešli vzniku kapilarity, je důležité nedávat CB FLIS ( DR!PSTOP vlies ) tam, kde se panely navzájem překrývají. V podélných spojích se tento problém řeší tak, že šířka CB FLIS ( DR!PSTOP vlies ) membrány je o několik centimetrů užší než samotný plech. Avšak větší pozornost je nutno věnovat místům, kde se plechy příčně překrývají a kde voda odtéká ze střechy do okapu. V případě příčného překrývání by se mělo upravit posledních 5 – 10 cm membrány a v případě přesahu nad okapem stačí upravit přibližně 5 cm.Manuální metody jak odstranit membránu při prevenci proti vzlínavosti jsou popsané ve spodní části.

45

 

 

Způsoby prevence proti vzlínavosti:

CB FLIS ( DR!PSTOP vlies ) by se neměl dávat na plechy, které se překrývají a na konec posledního panelu, kde voda stéká do odkapávací roury. Pokud nemáte zařízení, které by automaticky odřezalo zvýšené centimetry membrány na konci každého panelu, membrána musí být odstraněna. Jde o to potlačit základní funkci membrány v této části střešního panelu.

MANUÁLNÍ METODY

Natírání:
Posledních několik centimetrů by se mělo nalakovat lakem ředitelným vodou. Tato metoda je časově velice zdlouhavá, neboť musíte počkat, až lak zaschne a pak provádět montáž.
6

Opálení:

Při této metodě potřebujete plynový hořák nebo elektrický ohřívač (680 stupňů Celsia), se kterým musíte přejít přes membránu. Tato metoda je relativně lehká a jednoduchá, ale vyžaduje určitá bezpečnostní opatření.
72 8  9

Řezání:

Membránu řežete v šířce, jakou potřebujete a taháte ji směrem k sobě, aby jste ji odlepili od kovového panelu. Tuto metodu nedoporučujeme, neboť je zde velká pravděpodobnost poškození povrchové úpravy střešního panelu při práci.
10    11    12